Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenUtrecht

HuurwoningenUtrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenUtrecht, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenUtrecht zijn verbonden. HuurwoningenUtrecht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenUtrecht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenUtrecht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenUtrecht worden aangeboden. HuurwoningenUtrecht garandeert niet dat de op HuurwoningenUtrecht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenUtrecht garandeert ook niet dat de op HuurwoningenUtrecht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenUtrecht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenUtrecht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenUtrecht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenUtrecht. U vrijwaart HuurwoningenUtrecht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenUtrecht.