1 Huurwoning verhuurd in de wijk / buurt Wilhelminapark en omgeving in Utrecht

Wonen in de wijk / buurt Wilhelminapark en omgeving in Utrecht

Over de wijk / buurt Wilhelminapark en omgeving in Utrecht

Rondom het park liggen voorname villa’s en reeksen aaneengesloten herenhuizen binnen een gesloten stedelijk bouwblok van de periode rond 1900. Aan de zuidzijde van de Koningslaan is het ensemble herkenbaar van zeven hedendaagse villa’s, waarvan er twee zodanig verweven zijn dat het qua beeld één woning lijkt. Na de aanschaf in 1888 van de buitenplaats Het Hoogeland door de gemeente Utrecht, werd in de jaren erna begonnen met de aanleg van het Hogelandsepark. Aan de oostzijde van het Wilhelminapark bouwde de gemeente rond 1900 een wijk met aaneengesloten herenhuizen volgens een geometrisch stratenplan. Centrale as is hier de Stadhouderslaan. Voorbij de Stadhoudersbrug staat het gebouw van het Antoniusziekenhuis dat na de verhuizing naar Nieuwegein in 1983 zijn functie verloor. Een deel van het complex werd verbouwd tot woningen en de rest van het terrein werd ontwikkeld tot revalidatiecentrum "De Hoogstraat". Overige bijzondere delen binnen de buurt zijn onder meer het rosarium en begraafplaats Sint Barbara.